Dzień dobry.

Nazywam się Marcin Głodowicz. Od lat jestem związany z branżą motoryzacyjną w woj. lubuskim. Jako absolwent Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, podjąłem pracę w Autoryzowanej Stacji Obsługi jednego z wiodących producentów samochodów osobowych w Europie. Kolejnymi krokami rozwoju zawodowego, było objęcie stanowiska mistrza Stacji Obsługi w dużej firmie transportowej na terenie woj. lubuskiego oraz zdobycie uprawnień diagnosty Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Kontynuując moją przygodę z motoryzacją, skończyłem studia podyplomowe Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (kierunek Rzeczoznawstwo Samochodowe), odbyłem staż asystencki przy PZM-cie oraz zdałem egzamin certyfikacyjny, otrzymując certyfikat rzeczoznawcy samochodowego z wpisem na Listę Ministerstwa Infrastruktury. W tym samym czasie zostałem wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Zachęcam Państwa do współpracy - z mojej strony pragnę zagwarantować, iż świadczone przez naszą firmę usługi, będą wykonane z zachowaniem najwyższych standardów.

Z poważaniem

Marcin Głodowicz

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym  Art. 79a -  Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:
1) (uchylony);
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
6) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

 

Kontakt

Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych
mgr inż. Marcin Głodowicz

e-mail :

marcin.glodowicz@vp.pl

ul.Fryderyka Chopina 7/39

68-200 Żary

woj. lubuskie

 

ul. Orłowicza 17 b lok. 72

10-684 Olsztyn

woj. warmińsko-mazurskie

Oddział Żary / Zielona Góra:

+48 510 113 403

 

 

Oddział Olsztyn:

+48 793 025 111

 

Copyright Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych 2019.