BIURO EKSPERTYZ

MOTORYZACYJNYCH

mgr inż. Marcin Głodowicz

logo
+48 510 113 403
marcin.glodowicz@vp.pl
O FIRMIE

BIURO EKSPERTYZ MOTORYZACYJNYCH

Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych Głodowicz świadczy kompleksowe usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Właścicielem Biura jest mgr inż. Marcin Głodowicz - Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury (numer certyfikatu RS001638), biegły przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.


Jest on absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego - specjalność Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych oraz studiów podyplomowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe. Nasze usługi wykonujemy na terenie województwa lubuskiego (Zielona Góra, Żary, Żagań, Sulechów) oraz powiatów sąsiadujących. Istnieje możliwość wykonania zlecenia w dalszej odległości. www.rzeczoznawca.auto.pl
 
www.rzeczoznawca.ZGORA.pl


Zakres usług

Wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, w skład których wchodzą:

autoWYCENY POJAZDÓW

- wyceny wartości rynkowej pojazdów, w tym dla urzędów skarbowych, celnych i firm leasingowych,

- wyceny wartości pojazdu
w stanie uszkodzonym
(tzw. wartości pozostałości),

- wykonania kalkulacji napraw powypadkowych,

- wycena maszyn i urządzeń wszelkiego typu.

weryfikacja


OCENY TECHNICZNE

- oceny stanu technicznego pojazdów, w tym określenie czy pojazd miał wykonywane naprawy powypadkowe,

- ustalenia przyczyn awarii pojazdów,

- weryfikacja i oceny jakości wykonanej naprawy pojazdu

- litrażowanie pojazdów,

- opinie techniczne dot. pojazdów zabytkowych.


oko

WERYFIKACJA

- weryfikacja kosztorysów
i kalkulacji napraw,

- weryfikacja wycen i rozliczeń szkód komunikacyjnych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe,

- ustalenia danych identyfikacyjnych pojazdu na potrzeby wydziałów komunikacji oraz Stacji Diagnostycznych.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Nasze zlecenia realizujemy na terenie miast: Żary, Żagań, Zielona Góra

oraz terenów przyległych.


Po indywidualnym ustaleniach istnieje możliwość realizacji zlecenia

w dalszej odległości (tj. Krosno Odrzańskie, Świebodzin, Nowa Sól). 
27c14c1e-f996-11e8-bca3-525400d183e6_hd_mapa

UPRAWNIENIA

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym  Art. 79a -  Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:


1) (uchylony);
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
6) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.info-2150941_960_720